94+ Ymateb Gorau Pam Mor Ciwt (Atebion Pam Ydych Chi Mor Giwt)

 94+ Ymateb Gorau Pam Mor Ciwt (Atebion Pam Ydych Chi Mor Giwt)

Mike Rivera

Ydych chi'n chwilio am yr ateb sylwadau “Why So Cute” gorau? Os do, yna daethoch i'r lle iawn. Yma fe welwch 94+ ateb “Pam Mor Pretty” gorau.

Pam Mor Ciwt Ateb

 • Efallai y bydd angen sbectol arnoch.
 • Ai dyna'r ateb gorau sydd gen ti?
 • Mae hwnna'n gwestiwn athronyddol braidd.
 • Diolch, fy ffan rhif un!
 • Ond ddim mor bert a ti!
 • Dydw i ddim yn bert! KAWAII ydw i!
 • Deffrais fel hyn.
 • Yfais lawer o laeth yn tyfu i fyny.
 • Wel, diolch i mam a dad y mae.<7
 • Achos eich bod yn edrych ar ddrych.
 • Mae gen i ymennydd, dyna pam.
 • Dwylo'r nwyddau!
 • Un gair: Geneteg!
 • Faint o ddiodydd wyt ti wedi eu cael?
 • Pam wyt ti mor felys?
 • Rwy'n gweld fy hypnotiaeth yn gweithio arnat ti.
 • Ydych chi'n ceisio fflyrtio â fi?
 • Dau air: llawdriniaeth blastig!
 • O, peidiwch â bod yn wirion.
 • Dwi'n gwybod fy mod i.
 • Rwy'n galw y cops.
 • Ydych chi wedi gweld fy rhieni?
 • LOL, does gen i ddim syniad.

Pam Ydych Chi Mor Giwt Ymateb

 • Cytundeb yn unig yw lluniad cymdeithasol.
 • Gallaf ofalu'n dda am fy nghroen.
 • Carodd Duw fi yn well, dybiwn i. weledydd.
 • Peth naturiol ydyw i mi.
 • Ond nid mor giwt a chi!
 • Peidio â chymryd bath yw'r ateb.
 • Ai dyna llinell pickup?
 • Nawr, peidiwch â mynd yn giwt gyda mi!
 • O, stopiwch fe, chi!
 • Mae'n debyg bod y glasoed yn garedig wrthyf.
 • Rwy'n annwyl yn union fel 'na.
 • Ti'n gwybodbeth? Rwy'n dy hoffi di.
 • Rhoddodd y genie fy nymuniad.
 • Daeth fy ngwedd yn etifeddiaeth.
 • Rwy'n meddwl bod angen sbectol bresgripsiwn arnoch.
 • Cau i fyny babi, ti'n ei wybod.
 • Gan fod fy rhieni yn brydferth.
 • Pam? Wyt ti eisiau cwtsh gyda fi?
 • Dwi'n rhyfeddu fy hun rai dyddiau.
 • Dw i'n gwybod yn iawn!
 • Mae hynny oherwydd bod gennych chi flas da.
3> Pam Mor Ciwt Sylw Ymateb
 • Digwyddodd ciwt! Heb ei fwriadu.
 • Dydw i ddim yn gwybod. Dw i'n deffro bob dydd fel hyn.
 • Oherwydd fy mod i wrth fy modd yn cael iachâd i chi.
 • Prynwch ddiod i'r dyn yma!
 • Dim ond rhan o bwy ydw i yw e. 7>
 • Rwyf yn dy garu di hefyd.
 • Byddwn yn hoffi pe gallwn ofyn yr un peth i ti.
 • Rwy'n gwybod fy hun.
 • Awww! Gad i ni briodi!
 • Cefais fy ngeni fel hyn.
 • O, stop it!
 • Dydw i erioed wedi profi golau haul.
 • Doedd gen i ddim dewis .
 • Peirianneg enetig.
 • Dydw i ddim yn giwt. Rwy'n fwy ciwt na chit!
 • Ydw i? Do'n i ddim wedi sylwi.
 • Gwnaeth Duw fi fel hyn.
 • Un tro fe wnaeth pry copyn ymbelydrol fy brathu.
 • Beth mae hyd yn oed yn ei olygu i fod yn giwt?
 • Edrych pwy sy'n siarad!
 • Cymerodd flynyddoedd o ymarfer i mi, annwyl.
 • O, y fath lygaid craff sydd gennych.
 • Dydw i ddim yn giwt. Rydych chi'n wallgof mewn cariad â mi.
 • Gwyliwch, rydw i'n rhy boeth i chi.
 • Ydych chi'n glafoerio?
 • Ges i gan fy mam.
 • Mae'n rhan o'm bargen i gyda'r diafol.
 • Pam ydw i'n edrych fel ci bach i chi?! Arf arf!
 • Aros, ble mae fy tiara?
 • Beth arall? I chi edrycham!
 • Diolch, ond mae'r swyn yn torri am hanner nos.
 • Dydw i ddim yn gwybod. Rydych chi'n dweud wrthyf!
 • Rwy'n gwisgo eli haul.
 • Ymarfer. Llawer o ymarfer.
 • Mae gwaith caled yn talu ar ei ganfed.
 • Pam wyt ti mor drwyn?
 • Dau air: Llawfeddygaeth Blastig!
 • Fi ydy e. 7>

Ymateb Ciwt i Pam Ydych Chi Mor Giwt

 • Ow, rydych chi'n gwneud i mi gochi! Mae'n debyg fy mod newydd gael fy ngeni fel hyn.
 • Diolch am y ganmoliaeth! Rwy'n meddwl bod fy mhersonoliaeth yn eithaf ciwt hefyd.
 • Wel, mae gen i fodel rôl gwych: mae fy mam yn eithaf ciwt hefyd.
 • Mae'r cyfan yn y genynnau! Gallaf ddiolch i fy rhieni am hynny.
 • Rwy’n meddwl ei fod oherwydd fy mod bob amser yn hapus ac yn gwenu. Mae hapusrwydd yn heintus, wyddoch chi.
 • Dydw i ddim yn siŵr, ond rwy'n falch eich bod chi'n meddwl felly!
 • Haha, does gen i ddim syniad! Efallai mai fy mhersonoliaeth swynol sy'n rhwbio arnat ti.
 • Mae gen i gyfrinach: dwi'n bwyta llawer o gwcis, ac maen nhw'n fy ngwneud i'n giwt.
 • Wel, maen nhw'n dweud bod harddwch yn llygad y gwyliwr, ac rwy'n falch eich bod yn fy ngweld yn giwt!

  Mike Rivera

  Mae Mike Rivera yn farchnatwr digidol profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi gweithio gyda chleientiaid amrywiol yn amrywio o fusnesau newydd i gwmnïau Fortune 500, gan eu helpu i dyfu eu busnesau trwy strategaethau cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Mae arbenigedd Mike yn gorwedd mewn creu cynnwys sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa darged, adeiladu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol deniadol, a mesur llwyddiant ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfrannu'n aml i wahanol gyhoeddiadau diwydiant ac wedi siarad mewn sawl cynhadledd marchnata digidol. Pan nad yw'n brysur yn gweithio, mae Mike wrth ei fodd yn teithio ac yn archwilio diwylliannau newydd.