Manylion Perchennog SIM - Dewch o hyd i Enw Perchennog SIM yn ôl Rhif Symudol (Diweddarwyd 2022)

 Manylion Perchennog SIM - Dewch o hyd i Enw Perchennog SIM yn ôl Rhif Symudol (Diweddarwyd 2022)

Mike Rivera

Rydym i gyd wedi gweld sut mae ffonau symudol yn chwyldroi, tra bod llawer wedi newid o ran ffonau clyfar ac apiau, un peth traddodiadol sy'n dal i gael ei ddefnyddio mewn ffonau symudol yw'r cardiau SIM. Mae cerdyn SIM, a elwir hefyd yn Fodiwl Hunaniaeth Tanysgrifiwr yn storio manylion perchennog SIM a'i allweddi cysylltiedig.

Mae'r cerdyn bach hwn wedi'i fewnosod i hambwrdd cerdyn SIM bach eich ffôn a dyma'r elfen bwysicaf o ffôn clyfar. O wneud galwadau i alluogi data, mae cerdyn SIM gweithredol yn hanfodol i bob defnyddiwr ffôn symudol.

Yn gynharach, gallai pobl brynu cardiau SIM heb orfod cwblhau'r broses gofrestru. O ystyried y gyfradd gynyddol o weithgareddau troseddol sy'n digwydd trwy gardiau SIM anawdurdodedig, mae'r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon wedi ei gwneud hi'n orfodol i ddefnyddwyr gofrestru cardiau SIM yn eu henw eu hunain i ddefnyddio'r rhwydwaith.

Yn wir, mae'r prynwr i fod i ddod â copi o'u prawf adnabod a phrawf cyfeiriad i allu prynu cerdyn SIM newydd. Ar hyn o bryd, dim ond pum cerdyn SIM a ganiateir o dan un enw.

Mae yna adegau pan fydd angen i ni adnewyddu ac uwchraddio ein cerdyn SIM. Gadewch i ni ddweud bod eich perthynas wedi prynu cerdyn SIM newydd i chi. Ar ôl ei ddefnyddio am ychydig, rydych chi'n penderfynu cael un newydd yn lle'r cerdyn. I wneud hynny, bydd angen i chi ddarparu gwybodaeth SIM gyda rhif.

Gweld hefyd: Sut i Olrhain Lleoliad Rhywun trwy Gyfeiriad E-bost

Mae'r dyddiau pan fu'n rhaid i chi estyn allan at y cludwr rhwydwaith a chwblhau'r ffurflenni cyfreithiol i gael y manylion SIM wedi mynd. Ond mae'r cyfnod hwnnwwedi hen fynd!

Gall fod llawer o resymau dros ddod o hyd i enw perchennog SIM yn ôl rhif ffôn symudol ar-lein neu ddewis Traciwr Rhif Symudol. Efallai eich bod yn derbyn galwadau ffug, yn derbyn SMS ar-lein ar hap neu efallai bod y person yn aflonyddu arnoch trwy eich ffonio'n aml.

Heddiw, gallwch yn hawdd gael mynediad at fanylion cerdyn SIM gydag enw a chyfeiriad y perchennog mewn cliciau syml gyda'r cymorth offer ar-lein fel Canfyddwr Manylion Perchennog SIM gan iStaunch .

Os ydych am wirio manylion perchennog SIM neu chwilio am fanylion rhif SIM rhywun ar-lein megis enw, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn amgen , lleoliad byw, a chyfeiriad IP, yna byddwch wrth eich bodd â'r teclyn hwn.

Gweld hefyd: Pa mor hir Mae Messenger yn Dangos Egnïol Diwethaf?

Mewn gwirionedd,

Mae Canfyddwr Manylion Perchennog SIM gan iStaunch hefyd yn eich galluogi i olrhain lleoliad Cerdyn SIM ar Google Maps am ddim.

Darganfyddwr Manylion Perchennog SIM

I ddod o hyd i fanylion perchennog cerdyn SIM, agorwch y Darganfyddwr Manylion Perchennog SIM gan iStaunch. Rhowch y rhif ffôn symudol yn y blwch a roddir a thapio ar y Darganfod Manylion Perchennog SIM botwm. Dyna ni, nesaf fe welwch enw, cyfeiriad, cyfeiriad IP, a manylion eraill perchennog y SIM.

Darganfyddwr Manylion Perchennog SIM

Gall hyn gymryd Hyd at 10-15 eiliad i ddod o hyd i fanylion perchennog SIM

0>Mae olrhain manylion perchennog y cerdyn SIM yn ddiogel ac yn gyfreithlon cyn belled nad ydych yn bwriadu casglu'r data hwn at ddibenion anghyfreithlon.

Waeth beth yw'r rheswm, mae ein hofferyn yn caniatáu i chi olrhain yr enw ,hunaniaeth, a chyfeiriad perchennog y cerdyn SIM. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw teipio'r rhif y bydd ein hofferyn yn casglu holl fanylion adnabod dilys y defnyddiwr targed yn y ffordd gyfreithlon a mwyaf diogel.

Sut i Dod o Hyd i Fanylion Perchennog SIM yn ôl Rhif Symudol Ar-lein

<7
 • Agorwch y Darganfyddwr Manylion Perchennog SIM gan iStaunch ar eich dyfais Android neu iPhone.
 • Rhowch y rhif ffôn symudol yr ydych am ddod o hyd i fanylion ei SIM.
 • Teipiwch y cod captcha a thapiwch ar y botwm Darganfod Manylion Perchennog SIM.
 • Dyna ni, nesaf fe welwch fanylion perchennog cerdyn SIM fel Enw, Cyfeiriad, Dyddiad Cofrestru, Lleoliad Byw, a Chyfeiriad IP.
 • Ydy Mae'n Ddiogel i Wirio Gwybodaeth SIM Gyda Rhif?

  Ie! Mae'n ddiogel ac yn gyfreithiol dderbyniol dod o hyd i fanylion perchennog cerdyn SIM. Fel y soniwyd uchod, mae yna adegau pan fydd angen dod o hyd i'r wybodaeth am y person rydych chi wedi bod yn derbyn galwadau ganddo. Yr unig ffordd i wybod pwy sy'n eich ffonio a pham eich bod yn derbyn galwadau o'r fath yw trwy olrhain eu hunaniaeth a chael gwybodaeth am eu lleoliad presennol.

  Dyna lle mae ein hofferyn Canfod Manylion Perchennog Cerdyn SIM yn dod i mewn i'r llun. Mae'n helpu pobl i nôl manylion adnabod perchennog y cerdyn SIM. Dim ond y rhif rydych chi am ei olrhain sydd angen i chi ei nodi. Dyna fe! Pwyswch y botwm chwilio a bydd ein hofferyn yn dychwelyd gydag enw cofrestredig, cyfeiriad, a manylion personol eraill y defnyddiwr.

  Casgliad

  Ygweithredir y broses o ddod o hyd i fanylion perchennog SIM yn ddienw. Felly, nid oes rhaid i chi boeni bod eich gwybodaeth yn cael ei gollwng i berchennog y cerdyn SIM. Ni fyddant byth yn gwybod eu rhif ac mae manylion personol yn cael eu holrhain. Nid ydym yn cefnogi unrhyw ddefnyddiwr sy'n bwriadu defnyddio ein hofferyn ar gyfer nôl rhifau a manylion cyfeiriad person at ddibenion anghyfreithlon.

  Sicrhewch fod defnyddio manylion personol defnyddiwr at y dibenion anghywir yn cael ei ystyried yn drosedd . Mae'n debygol iawn y byddwch yn agored i gosb os byddwch yn camddefnyddio'r wybodaeth hon.

   Mike Rivera

   Mae Mike Rivera yn farchnatwr digidol profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi gweithio gyda chleientiaid amrywiol yn amrywio o fusnesau newydd i gwmnïau Fortune 500, gan eu helpu i dyfu eu busnesau trwy strategaethau cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Mae arbenigedd Mike yn gorwedd mewn creu cynnwys sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa darged, adeiladu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol deniadol, a mesur llwyddiant ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfrannu'n aml i wahanol gyhoeddiadau diwydiant ac wedi siarad mewn sawl cynhadledd marchnata digidol. Pan nad yw'n brysur yn gweithio, mae Mike wrth ei fodd yn teithio ac yn archwilio diwylliannau newydd.