Sut i Olrhain Lleoliad Cyfrif Facebook (Facebook Location Tracker)

 Sut i Olrhain Lleoliad Cyfrif Facebook (Facebook Location Tracker)

Mike Rivera

Facebook Location Tracker Online Am Ddim: Nid yw olrhain lleoliad byw a chyfeiriad IP rhywun ar gyfryngau cymdeithasol bellach yn dasg heriol. Yn wir, rydym yn byw mewn byd yn olrhain lleoliad cyfrifon cyfryngau cymdeithasol y gellir ei wneud trwy ychydig o gamau syml. Mae olrhain lleoliad yn ddefnyddiol pan fydd rhywun yn aflonyddu arnoch ar-lein neu'n anfon negeseuon amhriodol atoch. Mae'r adran ymchwilio i droseddau yn dibynnu'n bennaf ar wefannau rhwydweithio cymdeithasol i ddod o hyd i union leoliad pobl.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr Facebook brwd, efallai eich bod chi'n gwybod nodweddion sylfaenol y llwyfan cyfryngau cymdeithasol hwn eisoes. Fodd bynnag, mae cryn dipyn o nodweddion nad ydynt yn hysbys i'r rhan fwyaf o'r defnyddwyr.

Er enghraifft, nid yw pobl yn gwybod am y nodwedd mewngofnodi lleoliad adeiledig sy'n galluogi defnyddwyr i olrhain lleoliad Facebook rhywun ar gyfer rhydd. Efallai eich bod hefyd wedi sylwi bod gan y post opsiwn lleoliad lle gall pobl ddangos eu lleoliad wrth bostio.

Felly, mae'n eithaf haws i bobl olrhain lleoliad cyfrif Facebook rhywun trwy wirio eu negeseuon a'u straeon diweddar.

3>

Fodd bynnag, mae yna anfantais i'r dull hwn.

Gweld hefyd: Pa mor hir Mae Messenger yn Dangos Egnïol Diwethaf?

Nid yw'n orfodol i ddefnyddwyr arddangos eu lleoliad mewn postiadau Facebook. Mae'r rhan fwyaf o'r defnyddwyr yn gadael yr ardal lleoliad hon yn wag neu weithiau maent yn diffodd y nodwedd olrhain lleoliad yn gyfan gwbl.

Nawr y cwestiwn yw, sut allwch chi olrhain lleoliad id Facebook sy'n cadwardal y lleoliad yn wag neu'n diffodd y gosodiadau lleoliad yn gyfan gwbl?

Wel, gallwch ddefnyddio Facebook Location Tracker gan iStaunch i olrhain lleoliad cyfrif Facebook rhywun mewn amser real ar Google Maps.

Y newyddion da yw y gallwch chi hefyd ddod o hyd i'r cyfeiriad IP o Facebook gyda chymorth Chwilio Cyfeiriad IP Facebook gan iStaunch a Messenger.

Fodd bynnag, dim ond pan fydd gan eich defnyddiwr targed y mae olrhain lleoliad Facebook yn bosibl cyfrif gweithredol ar Facebook. Er enghraifft, gall rhieni olrhain lleoliad eu plentyn yn hawdd i wybod a yw mewn mannau diogel.

Gan fod Facebook yn caniatáu i ddefnyddwyr olrhain lleoliad defnyddiwr arall, mae'n bosibl y gallai rhywun fod yn olrhain eich lleoliad hefyd. Nid oes gwadu bod Messenger yn gysylltiedig â risg uwch nag y gallai defnyddiwr ei ddychmygu.

Mae pethau'n mynd yn fwy cymhleth fyth i ddefnyddwyr Facebook sydd â nifer fawr o ffrindiau cymdeithasol y maent ond wedi rhyngweithio â nhw dros y rhyngrwyd.

Gweld hefyd: Sut i Weld Hanes Lluniau Proffil Instagram Blaenorol / Hen

Os ydych am olrhain lleoliad cyfrif Facebook rhywun yna byddwch wrth eich bodd â Facebook Location Tracker gan iStaunch offeryn.

Yma byddwch hefyd yn dod o hyd i wahanol ddulliau o olrhain rhywun lleoliad ar Facebook am ddim.

Sut i Olrhain Lleoliad Cyfrif Facebook

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr technegol i olrhain lleoliad defnyddiwr ar Facebook. Mae'r broses yn eithaf syml.

Gadewch i ni edrych ar bob ffordd bosibli wneud hynny.

1. Traciwr Lleoliad Facebook gan iStaunch

I olrhain lleoliad cyfrif Facebook ar-lein am ddim, agorwch y Traciwr Lleoliad Facebook gan iStaunch ar eich ffôn. Rhowch y ddolen proffil Facebook neu'r enw defnyddiwr yn y blwch a roddwyd a tapiwch ar fotwm Track Facebook Account. Nesaf, dewiswch opsiwn lleoliad byw, a byddwch yn cael gweld lleoliad presennol eich ffrind Facebook ar Google Maps.

Traciwr Lleoliad Facebook

Offer Cysylltiedig: Darganfyddwr Cyfeiriadau IP Facebook & Darganfyddwr Rhif Ffôn Facebook

2. Darganfyddwr Cyfeiriadau IP Facebook gan iStaunch

 • Ewch i Darganfyddwr Cyfeiriadau IP Facebook gan iStaunch o'ch porwr.
 • Rhowch enw defnyddiwr neu dudalen cyfrif Facebook cyswllt yr ydych am olrhain ei leoliad.
 • Datryswch y cod captcha a thapio ar y botwm Find IP Address.
 • Nesaf, fe welwch Cyfeiriad IP y cyfrif Facebook.
 • >Rhowch Cyfeiriad IP yn y Traciwr Cyfeiriadau IP a gallwch olrhain lleoliad eich cyfrif Facebook.

3. Lleoliad Trac gan ddefnyddio Facebook Messenger

Mae Messenger yn cynnig opsiwn i ddefnyddwyr a hoffai wneud hynny olrhain eu ffrindiau negesydd yn bersonol. Gall y defnyddwyr rannu eu lleoliad presennol gyda'u ffrindiau Messenger a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf iddynt am eu lleoliad.

Dyma sut y gallwch chi:

 • Cychwyn y sgwrs gyda'ch ffrind Facebook Messenger i olrhain eu lleoliad.
 • Cliciwch ar y pedwar dot sy'n cael eu harddangosdde ar y gwaelod.
 • Tapiwch yr eicon lliw glas Lleoliad fel y dangosir yn y llun isod.
 • Caniatáu mynediad lleoliad i rannu gyda'ch ffrindiau.
 • Nesaf, dewiswch y 'Start Sharing Live Location'.
 • Eich bydd lleoliad yn cael ei anfon at y person rydych wedi cychwyn y sgwrs ag ef.
 • Mae siawns dda y bydd y defnyddiwr targed yn ateb gyda'u lleoliad.

4. Facebook ID Traciwr Lleoliad gan Tagiau & Hashtags

Ffordd arall o ddod o hyd i leoliad eich ffrind yw trwy wirio eu holl straeon Facebook. Mae defnyddwyr yn tueddu i rannu eu cyfeiriad a'u lleoliad presennol yn y ffurflen hashnod ar eu straeon a'u postiadau Facebook. Gallwch gasglu eu cyfeiriad drwy wirio eu straeon yn rheolaidd.

Does dim ond rhaid i chi glicio ar yr hashnod sy'n awgrymu lleoliad y defnyddiwr. Cyn gynted ag y byddwch yn clicio ar 'Dangos Lleoliad', cewch eich ailgyfeirio i Google Maps lle gallwch ddod o hyd i'w cyfeiriad.

Efallai na fydd y tric yn eich helpu i wybod lleoliad presennol y defnyddiwr ers y tro diwethaf i'r defnyddiwr bostio gallai llun fod o leoliad gwahanol i'w union gyfeiriad. Ond mae'r dull yn dal yn werth ei roi.

Casgliad

Fel y soniwyd uchod, nid yw olrhain lleoliad defnyddiwr Facebook yn heriol cyn belled â'ch bod yn ffrindiau ag ef y defnyddiwr targed. Gwnewch yn siŵr nad ydych yn olrhain cyfeiriad IP neu leoliad defnyddiwr ar gyfer anghyfreithlondibenion.

  Mike Rivera

  Mae Mike Rivera yn farchnatwr digidol profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi gweithio gyda chleientiaid amrywiol yn amrywio o fusnesau newydd i gwmnïau Fortune 500, gan eu helpu i dyfu eu busnesau trwy strategaethau cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Mae arbenigedd Mike yn gorwedd mewn creu cynnwys sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa darged, adeiladu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol deniadol, a mesur llwyddiant ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfrannu'n aml i wahanol gyhoeddiadau diwydiant ac wedi siarad mewn sawl cynhadledd marchnata digidol. Pan nad yw'n brysur yn gweithio, mae Mike wrth ei fodd yn teithio ac yn archwilio diwylliannau newydd.