Sut i Weld Proffiliau Facebook Preifat yn 2023

 Sut i Weld Proffiliau Facebook Preifat yn 2023

Mike Rivera

Gwyliwr Proffil Preifat Facebook: Facebook yw ffefryn pawb yn yr oes hon yr ydym yn ei byw. Mae'n un o'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol mwyaf a welodd y byd erioed ac mae'r un mor smart, llyfn ac effeithiol. Mae'r platfform hwn yn caniatáu i chi gysylltu â phobl newydd a gweld eu proffiliau cyn belled nad yw eu proffiliau'n breifat.

Mae Facebook nid yn unig wedi gwneud cysylltiadau'n gyflym ac yn hynod hawdd ond heddiw mae hefyd yn helpu i gyfleu pwysig negeseuon trwy ein statws, diweddariadau newyddion, brandiau marchnad, adeiladu busnesau, ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth, achosion crowdfund, a mwy.

Fodd bynnag, ynghyd â chynnig ystod o wasanaethau, nid yw Facebook erioed wedi gadael i'n diogelwch gael ei beryglu. Ie, mewn gwirionedd, gyda thwf y platfform yr un peth wedi ein sicrhau o haen yr un mor uchel o ddiogelwch gyda phob diweddariad.

Ar wahân i bob opsiwn arall, mae gan y platfform hefyd opsiynau i warchod ein llun proffil a gwnewch ein proffil yn breifat fel na all neb ein gwirio os nad ydych am iddynt wneud hynny.

Ni allwch weld proffiliau Facebook preifat oni bai eich bod yn ffrind iddynt. Pan fyddwch yn edrych ar Facebook preifat heb fod yn ffrindiau, ni allwch gael mynediad at wybodaeth bersonol unrhyw ddefnyddiwr ac eithrio enw a llun proffil wedi'i gloi, mewn rhai achosion, ni allwch weld llun proffil ychwaith.

Mae hyn yn helpu i ddiogelu hunaniaeth, data'r defnyddiwr, a hyd yn oed gwybodaeth ffrindiau cilyddol. Fodd bynnag, mae affordd o weld llun proffil Facebook wedi'i gloi mewn cydraniad uchel gan ddefnyddio Gwyliwr Lluniau Proffil Cloi Facebook gan iStaunch .

Gweld hefyd: A All Rhywun Weld a wnaethoch Ailchwarae Eu Stori Instagram?

Mae Facebook wedi bod o dan lens ei breifatrwydd. Felly, maent wedi datblygu technoleg uwch i atal achosion o dorri preifatrwydd. Dyna pam y cedwir yr holl wybodaeth defnyddwyr yn breifat, a dim ond ychydig o atebion sydd ar gael ar gyfer cael mynediad i'r proffil preifat.

Fodd bynnag, ar sawl achlysur, efallai y byddwn yn teimlo'r awydd i weld proffil Facebook preifat penodol. Er y gallwn weld proffil arall yn hawdd os nad yw'n breifat ond os ydych am eu gweld, efallai y bydd yn swnio'n heriol iawn.

Gweld hefyd: Sut i Weld Pwy Edrychodd Eich Proffil TikTok

Mae cymaint o apiau a gwefannau ar gael ar y rhyngrwyd sy'n honni eu bod yn gweld lluniau Facebook preifat heb fod yn ffrindiau. Ond y gwir amdani yw bod y rhan fwyaf ohonynt yn gweithio ac yn ceisio cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol. Felly defnyddiwch ap neu wefan y gallwch ymddiried ynddo bob amser i weld proffiliau preifat.

Yn y canllaw hwn, byddwn yn rhannu rhai dulliau clyfar y gallwch geisio arbrofi gyda phob un ohonynt i weld proffiliau Facebook preifat am ddim.

Byddwn ni'n ei gyfyngu iddyn nhw ond yn gyntaf, gadewch i ni wirio preifatrwydd Facebook.

Sut i Edrych ar Broffiliau Facebook Preifat

1. Gwyliwr Proffil Preifat Facebook gan iStaunch

Facebook Private Profile Viewer gan iStaunch yn offeryn ar-lein rhad ac am ddim sy'n eich galluogi i weld proffil Facebook preifat ar-lein am ddim heb ddynolgwirio. Y cyfan sy'n rhaid i chi ei wneud yw mynd i mewn i'r ddolen proffil Facebook neu'r enw defnyddiwr a thapio ar gyflwyno. Nesaf, fe welwch luniau a fideos o broffiliau Facebook preifat heb fod yn ffrindiau.

Dyma sut y gallwch:

 • Agor Gwelydd Proffil Preifat Facebook gan iStaunch ar eich dyfais Android neu iPhone.
 • Teipiwch yr enw defnyddiwr neu ddolen proffil yr ydych am ei weld gyfrif preifat Facebook.
 • Rhowch y cod captcha ar gyfer dilysu a thapiwch ar y botwm cyflwyno.
 • Nesaf, fe welwch broffil Facebook preifat heb fod yn ffrindiau.

2. Dod yn Ffrind Facebook Ffug

Y ffordd fwyaf syml o weld proffil Facebook preifat yw creu a proffil ffug a chyfeillio â'r defnyddiwr i gael mynediad.

Mae yna ychydig o driciau pan ddaw'n fater o greu proffil ffug, fel defnyddio llun proffil o ffrind neu berson o oedran tebyg, gyda llun tebyg set o ddiddordebau, gan grybwyll yr un dref enedigol, ysgol, busnes, ac ati neu unrhyw wybodaeth arall a all greu bond ffug.

Mae'r her o ganfod proffil Facebook ffug yn dibynnu ar sut rydych chi'n defnyddio'ch cyfrif. Os ydych chi'n unigolyn preifat gyda nifer fach o ffrindiau, mae'n hawdd sylwi ar y cais ffug. Gallwch hefyd reoli eich gosodiadau i guddio eich rhestr ffrindiau a chyfyngu ar geisiadau ffrind.

Hanfodion Preifatrwydd Facebook

Mae Facebook yn honni ei fod yn datblygu system breifatrwydd gadarn, sy'nyn dilyn rhaglen pedair haen lle gall defnyddwyr osod eu lefelau preifatrwydd proffil yn ôl eu dewis:

 • Os ydych chi'n ffrindiau ag unigolyn penodol, yna gallwch ddewis gweld unrhyw beth rydych chi ei eisiau ar eu proffil, ac eithrio'r postiadau maen nhw wedi dewis i chi beidio â chael eu gweld gennych chi.
 • Nesaf, os nad ydych chi'n ffrindiau â rhywun ond bod eu proffil yn gyhoeddus, yna gallwch chi ddewis gweld bron popeth ar eu proffil.<11
 • Yna, os nad ydych chi'n ffrindiau gyda rhywun a'ch bod chi'n gweld bod eu proffil yn breifat, yna ni fyddwch chi'n gallu gweld unrhyw beth heblaw llun ac enw proffil cydraniad isel.
 • Os oes gennych chi bloc person yn gyfan gwbl, yna ni fyddent yn gallu gweld unrhyw beth o gwbl ar Facebook, er eich bod yn bodoli ar yr un platfform.

Nawr, gan ein bod yn sôn am broffil Facebook preifat , yma mae'n bwysig dweud na ddylech gael gweld llawer ar yr un peth.

Rhag ofn i ddefnyddiwr eich rhwystro, yna ni waeth beth yw eu gosodiadau preifatrwydd, ni fyddwch yn gallu dod o hyd i nhw. Fodd bynnag, ar yr achlysur olaf, efallai y gwelwch eu negeseuon yn Facebook Messenger ynghyd â llun proffil “Defnyddiwr” statig.

  Mike Rivera

  Mae Mike Rivera yn farchnatwr digidol profiadol gyda dros 10 mlynedd o brofiad mewn marchnata cyfryngau cymdeithasol. Mae wedi gweithio gyda chleientiaid amrywiol yn amrywio o fusnesau newydd i gwmnïau Fortune 500, gan eu helpu i dyfu eu busnesau trwy strategaethau cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Mae arbenigedd Mike yn gorwedd mewn creu cynnwys sy'n atseinio gyda'r gynulleidfa darged, adeiladu ymgyrchoedd cyfryngau cymdeithasol deniadol, a mesur llwyddiant ymdrechion cyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cyfrannu'n aml i wahanol gyhoeddiadau diwydiant ac wedi siarad mewn sawl cynhadledd marchnata digidol. Pan nad yw'n brysur yn gweithio, mae Mike wrth ei fodd yn teithio ac yn archwilio diwylliannau newydd.