Syarat Penggunaan

Syarat Penggunaan ini, bersama-sama dengan Dasar Privasi kami mengawal penggunaan tapak web dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh sidelineshouts.com oleh anda. Sila semak Terma ini dengan teliti sebelum menggunakan Perkhidmatan kerana ia menjejaskan hak anda. Dengan menggunakan mana-mana Perkhidmatan, anda menerima Terma ini dan bersetuju untuk terikat secara sah olehnya.

Penggunaan tapak web ini tertakluk kepada syarat penggunaan berikut:

  • kandungan halaman laman web ini adalah untuk maklumat am dan kegunaan peribadi anda sahaja. Ia tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
  • Tapak web ini menggunakan kuki untuk memantau pilihan penyemakan imbas. Jika anda membenarkan kuki digunakan, maklumat peribadi berikut mungkin disimpan oleh kami untuk digunakan oleh pihak ketiga.
  • Kami mahupun mana-mana pihak ketiga tidak memberikan sebarang waranti atau jaminan tentang ketepatan, ketepatan masa, prestasi, kesempurnaan atau kesesuaian maklumat dan bahan yang ditemui atau ditawarkan di laman web ini untuk sebarang tujuan tertentu. Anda mengakui bahawa maklumat dan bahan tersebut mungkin mengandungi ketidaktepatan atau ralat dan kami secara nyata mengecualikan liabiliti untuk sebarang ketidaktepatan atau kesilapan sedemikian setakat yang dibenarkan oleh undang-undang.
  • Penggunaan anda terhadap sebarang maklumat atau bahan di tapak web ini adalah sepenuhnya pada risiko anda sendiri, yang mana kami tidak akan bertanggungjawab. Menjadi tanggungjawab anda sendiri untuk memastikan bahawa sebarang produk, perkhidmatan atau maklumat yang tersedia melalui laman web ini memenuhi keperluan andakeperluan khusus.
  • Tapak web ini mengandungi bahan yang dimiliki atau dilesenkan kepada kami (Melainkan dinyatakan sebaliknya). Bahan ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, reka bentuk, susun atur, rupa, rupa dan grafik. Pengeluaran semula adalah dilarang selain menurut notis hak cipta, yang merupakan sebahagian daripada terma dan syarat ini.
  • Semua tanda dagangan yang diterbitkan semula dalam tapak web ini yang bukan hak milik, atau dilesenkan kepada, pengendali diiktiraf di laman web.
  • Penggunaan tanpa kebenaran tapak web ini boleh menimbulkan tuntutan untuk kerosakan dan/atau menjadi kesalahan jenayah.
  • Tapak kami mengandungi pautan ke tapak lain yang membenarkan pengguna meninggalkan halaman kami. Pautan ini disediakan untuk kemudahan anda memberikan maklumat lanjut. Kami tidak bertanggungjawab ke atas amalan privasi, dasar atau kandungan tapak web tersebut.
  • Penggunaan tapak web ini dan sebarang pertikaian yang timbul daripada penggunaan tapak web tersebut adalah tertakluk kepada undang-undang India.

Dengan menggunakan tapak web ini dan perkhidmatan yang ditawarkan olehnya, anda bersetuju menerima Terma dan Syarat yang ditetapkan di atas. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan mengenai perkara yang sama, sila hubungi kami dengan menghantar e-mel kepada [email protected] atau dengan menggunakan halaman ini .

Mike Rivera

Mike Rivera ialah pemasar digital berpengalaman dengan lebih 10 tahun pengalaman dalam pemasaran media sosial. Beliau telah bekerja dengan pelbagai pelanggan daripada syarikat pemula hingga ke syarikat Fortune 500, membantu mereka mengembangkan perniagaan mereka melalui strategi media sosial yang berkesan. Kepakaran Mike terletak dalam mencipta kandungan yang bergema dengan khalayak sasaran, membina kempen media sosial yang menarik dan mengukur kejayaan usaha media sosial. Beliau juga sering menjadi penyumbang kepada pelbagai penerbitan industri dan telah berucap di beberapa persidangan pemasaran digital. Apabila dia tidak sibuk bekerja, Mike suka mengembara dan meneroka budaya baharu.